НОВИНИ
личен фалит

Днес омбудсмана Мая Манолова ще представи разработен от екипа й проект на Закон за несъстоятелност на физически лица (ЗНФЛ).

С него се предвиждат три варианта на процедура за личен фалит, в зависимост от наличието на доходи и имущество на длъжника.

Първият вид – производство по несъстоятелност с одобряване на погасителен план, ще се прилага, ако длъжникът има месечен доход, който надвишава несеквестируемия минимум по ГПК и има секвестируемо имущество. Имуществото, което не подлежи на принудително изпълнение при личен фалит, ще включва и „моторното превозно средство, ако то е необходимо на длъжника и членовете на неговото семейство, включително за отиване и връщане от работното място и е на стойност под пет минимални работни заплати“, а също и медицинските пособия и вещите, необходими на човек с увреждания.

Втората процедура, предлагана със законопроекта, е производство по несъстоятелност с ликвидация на имуществото. Тя ще влиза в действие, когато длъжникът няма доходи, които да надвишават несеквестируемия минимум, но пък има имущество, което може да послужи за удовлетворяване на кредиторите му.

obezshtetenie ot dyrjavata

Народното събрание прие на първо четене да се даде право на гражданите и юридическите лица да водят дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) за обезщетяване на вредите, които са претърпели от действието на незаконосъобразни правилници, наредби и инструкции, които впоследствие са били отменени от съда.

Тази възможност беше отречена преди три години с тълкувателно решение на Върховния административен съд (ВАС) по дело №2/2015 г. Тогава ВАС прие, че „вредите, причинени на граждани и на юридически лица при или по повод изпълнението (действието) на подзаконов нормативен акт в периода, преди той да бъде отменен като незаконосъобразен или обявен за нищожен, не подлежат на обезщетяване по реда на чл.1, ал.1 ЗОДОВ“.

Сега Народното събрание прие чл.1, ал.1 от ЗОДОВ да бъде допълнен по следния начин: „Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност, както и за вредите, причинени от действието на отменени или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове“.

trud

Група депутати внесоха проект за изменение на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), с който се предлага при системно и повторно извършено административно нарушение, когато се прецени, че глобата явно не може да постигне целите на наказанието или се установи, че нарушителят няма доходи, или те са под социалния минимум, да може да се налага наказание „безвъзмезден труд в полза на обществото“, който да бъде от 40 до 200 часа годишно и да продължава не повече от две последователни години.

Друго ново предложение е за нарушение на обществения ред да може да се налага и наказание „задържане в териториалните структури на МВР до 25 денонощия“.

Основният мотив на депутатите за въвеждането на тези нови по вид наказания в ЗАНН е, че наложените глоби масово не се събират, а нарушителите обявяват, че нямат достатъчно доходи, за да изплатят задължението си.

неизбежна отбрана

Пapлaмeнтът пpиe нa пъpвo чeтeнe пpoмeни в Haĸaзaтeлния ĸoдeĸc, cвъpзaни c нeизбeжнaтa oтбpaнa.

Пpeдвиждa ce, да не се счита, че е налице пpeвишaвaнe нa пpeдeлитe нa нeизбeжнaтa caмooтбpaнa, ĸoгaтo нападението е:

  1. извъpшeнo чpeз пpoтивoзaĸoннo влизaнe в жилищe;
  2. нacoчeнo cpeщy живoтa, здpaвeтo, пoлoвaтa нeпpиĸocнoвeнocт нa oтбpaнявaщия ce;
  3. извъpшeнo oт двe или пoвeчe лицa, oт въopъжeн чoвeĸ или нoщeм.

Зaĸoнoдaтeлнaтa инициaтивa беше инициирана като резултат от добилия широка обществена известност казус от aпpил 2018 г., когато в гр. Πлoвдив лeĸap пpocтpeля cмъpтoнocнo мъж, който целял дa oбepe жилището и гаража мy.

В момента дeйcтвaщият тeĸcт зa нeизбeжнaтa oтбpaнa в Наказателния кодекс предвижда, че:

1. нямa пpeвишaвaнe пpeдeлитe нa нeизбeжнaтa oтбpaнa, само aĸo нaпaдeниeтo e извъpшeнo чpeз пpoниĸвaнe c нacилиe или c взлoм в жилищe;

2. дeeцът нe ce нaĸaзвa, ĸoгaтo извъpши дeяниeтo пpи пpeвишaвaнe пpeдeлитe нa нeизбeжнaтa oтбpaнa, aĸo тoвa ce дължи нa yплaxa или cмyщeниe.

 лишаване от родителски права

Състав на Върховния касационен съд взе решение по два въпроса свързани с  развитие на правото.

  1. При иск за лишаване от родителски права, когато без основателна причина родителят трайно не полага грижи за детето и не му дава издръжка, необходимо условие ли е родителят, който се грижи за отглеждането на детето, да е потърсил преди това от родителя-ответник даване на издръжка?

Върховните съдии приемат, че задължението за полагане на грижи и даване на издръжка на непълнолетно дете от родител възниква от момента, в който детето е родено, по силата на закона, и съществува независимо дали е отправена покана за изпълнение, съответно предприети ли са принудителни мерки за престиране на дължимото, докато детето навърши пълнолетие или до настъпване на друго законно основание за прекратяване. Недаването на издръжка, когато е трайно и при липсата на друг финансов или материален принос на родителя за отглеждането на детето, без значение дали издръжката е и изрично поискана, е поведение, което попада във фактическия състав на чл. 132, ал. 1, т. 2 СК (бележка: иск за лишаване от родителски права). Подобно поведение представлява цялостно неизпълнение на родителските задължения, което именно налага предприемане на мерки за закрила на детето чрез лишаване от родителски права.

ПРАВНА КАНТОРА "АНДРЕЕВ"

Адвокат Стилян Андреев предоставя правни услуги, консултации и процесуално представителство. Стреми се точно да изпълнява поетите ангажименти, постигайки максимална ефективност по отношение на време и средства.

ЗА КОНТАКТИ

Адрес: ул. Хан Кубрат 9Б

9000 Варна, България

Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефон: 0884 05 99 89