Застрахователно право
Insurance law

Правна кантора „Андреев“ предоставя писмени и устни консултации по всички въпроси, свързани с прилагането на застрахователното право. Извършваме пълно правно обслужване при възникване на застрахователно събитие, завеждане на застрахователни претенции от потребители на застрахователни услуги, посредничество и участие в преговори със застрахователни дружества в хода на уреждане на предявени застрахователни претенции и изплащане на застрахователни обезщетения.

Основните правни услуги в сферата на застрахователното право, които предлагаме на нашите клиенти, са:

  1. Представителство по граждански дела с предмет обезщетения по застрахователни договори;
  2. Представителство и съдействие при воденето на преговори със застрахователни дружества относно доброволното разрешаване на различни спорове, касаещи парично обезщетение на пострадали от настъпило застрахователно събитие;
  3. Съдебна защита при неизпълнение от страна на застрахователя на задълженията му по застрахователен договор;
  4. Консултации относно сключването на договори за различни видове застрахователни услуги;
  5. Съдействие и представителство пред Комисия за финансов надзор по жалби на потребители на застрахователни услуги;
  6. Извършване на предварителна оценка на потенциалните възможности на клиентите ни при възникнали събития и спорове в областта на застрахователното право.

Най-често срещаните застрахователни проблеми, поради които клиентите ни търсят нашата помощ, са:
– неизплащане на пълната дължима сума или тотален отказ на изплащане на обезщетение по застраховка „Каско“ и/или „Гражданска отговорност“;
– защита след завеждане на регресен иск от застраховател срещу негов клиент, причинил пътно транспортно произшествие.

 

ПРАВНА КАНТОРА "АНДРЕЕВ" - ВАРНА

Адвокат Варна - Стилян Андреев предоставя правни услуги, консултации и процесуално представителство. Стреми се точно да изпълнява поетите ангажименти, постигайки максимална ефективност по отношение на време и средства.

ЗА КОНТАКТИ

Адрес: ул. Хан Кубрат 9Б

9000 Варна, България

Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефон: 0884 05 99 89