ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

С влизане в сила на новия Семеен кодекс се създаде Регистър на имуществените отношения на съпрузите към Агенцията по вписванията. Регистърът е централизиран и електронен. В този регистър се вписват брачните договори и режима на имуществени отношения. Понастоящем съществуват три различни режима на имуществени отношения:

  • режим на общност, според който придобитото по време на брака е общо.
  • режим на разделност, при който всеки от съпрузите е притежател на това, което е купил.
  • договорен режим, уреждащ имуществените отношения с договор.

Съдържанието на режим на общност и режим на разделност е уредено в Семейния Кодекс. При избран договорен режим, съдържанието се определя от страните съгласно тяхната воля.

С брачен договор могат да се уредят само имуществени отношенияБрачен договор може да се сключи както преди брака, така и по време на неговото действие с брачен договор.

Съпрузите по заварени бракове могат да изберат законов режим на разделност или да сключат брачен договор по реда на Семейния кодекс.

Брачният договор се сключва лично от страните в писмена форма с нотариална заверка. С брачния договор могат да се уредят начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище. Брачният договор поражда действие от момента на встъпване в брак за новобрачните двойки или от момента на подписването му за съществуващите брачни отношения.

Действието на договора е до неговото прекратяване. След развода могат да останат в сила само онези договорни уговорки, на които е придадена такава сила. Брачният и предбрачният договор могат да бъдат прекратени както по взаимно съгласие, така и по иск на един от страните, ако обстоятелствата бъдат съществено променени или договорът сериозно застрашава интересите на един от съпрузите.

Брачният договор не е завещание-той не може да съдържа разпореждане в случай на смърт.

Брачният договор може да се изменя многократно съгласно волята на страните. Веднъж избран режим на имуществена общност или приложим по силата на закона при заварен брак може бъде променян без ограничения по време на брака. Приложимия режим между съпрузите се отразява в Регистър на имуществените отношения на съпрузите, в който се регистрират брачните договори. При развод се прилагат клаузите, които действат към момента.

 

ПРАВНА КАНТОРА "АНДРЕЕВ" - ВАРНА

Адвокат Варна - Стилян Андреев предоставя правни услуги, консултации и процесуално представителство. Стреми се точно да изпълнява поетите ангажименти, постигайки максимална ефективност по отношение на време и средства.

ЗА КОНТАКТИ

Адрес: ул. Хан Кубрат 9Б

9000 Варна, България

Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефон: 0884 05 99 89