НОВИНИ
testament

Не е необходимо нотариалното завещание да се диктува и записва буквално от нотариуса, за да бъде валидно. Това постанови Върховния касационен съд (ВКС) в решение по чл. 290 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), след като констатира, че по въпроса няма формирана практика и произнасянето му е необходимо за развитието на правото.

Решението идва в момент, в който темата за сигурността на завещанията е особено актуална след няколко случая на измами, при които са използвани саморъчни завещания. В тази връзка от Нотариалната камара предлагат законови промени, с които да се предвиди винаги при обявяване на завещание да се уведомяват и законните наследници, както и възстановяване на възможността за съставяне на тайно завещание пред свидетели (този вариант на съставяне на завещание е съществувал преди 1944г.).

Предмет на делото, станало повод върховните съдии да разтълкуват Закона за наследството (ЗН), обаче не е саморъчно, а нотариално завещание, което е било оспорено. Затова съставът на ВКС излиза с решение, в което подробно разяснява изискванията към нотариалното завещание.

 „Необходима ли е специална форма на „диктуване”, за да се приеме за удовлетворено изискването на чл. 24, ал. 2 ЗН, съгласно което завещателят изявява устно своята воля на нотариуса, който я записва така, както е изявена ?”.

За да отговорят на този въпрос върховните съдии първо са разгледали подробно постановките, по които има формирана практика.

Съгласно закона изискванията за форма на нотариалното завещание са:

  • устно изявяване на волята на завещателя
  • записване на изявената воля от нотариуса
  • прочитане на записаното
  • отбелязване на изпълнените формалности и подписване на завещателния акт от завещателя, свидетелите и нотариуса.

Върховните съдии приемат, че: „Само липсата на някой от тези реквизити на формата води до нищожност на завещателното разпореждане по смисъла на чл. 42, б. „б” ЗН“.

И уточняват, че съгласно изискванията на чл. 24, ал. 2 от Закона за наследството: „Устното изявяване на волята на завещателя означава, че пред нотариуса и пред двамата свидетели завещателят изразява с обикновени изрази какво желае да завещае и на кого. Нотариусът може да задава въпроси с цел конкретизиране и уточняване на казаното от завещателя, а при написване на завещанието може да прави стилистични поправки, да заменя нелитературни думи. При всички случаи употребените изрази следва да предават точно смисъла на направените от завещателя разпореждания“.

Крайния извод на върховните съдии е, че „законът не поставя изискване нотариусът да записва изявленията на завещателя под диктовка, т.е. да запише буквално това, което му говори завещателят“.

„Регламентирайки формата на нотариалното завещание, законодателят е приел, че изявяването на волята на завещателя не е еднократен акт. То е процес, който включва подготвителни и действия, пряко насочени към съставянето на документа, материализиращ последната воля на съответното лице относно разпореждане с притежаваното от него имущество. Този процес приключва с прочитане на записаното, отбелязване на изпълнените формалности и подписване на завещателния акт“, обясняват върховните съдии, като приемат, че именно тези последни действия са гаранция и удостоверяват, че нотариусът точно записва устно изявената пред него и свидетелите воля на завещателя.

 

ПРАВНА КАНТОРА "АНДРЕЕВ" - ВАРНА

Адвокат Варна - Стилян Андреев предоставя правни услуги, консултации и процесуално представителство. Стреми се точно да изпълнява поетите ангажименти, постигайки максимална ефективност по отношение на време и средства.

ЗА КОНТАКТИ

Адрес: ул. Хан Кубрат 9Б

9000 Варна, България

Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефон: 0884 05 99 89